PID technologie

Een Photo Ionisatie Detector is een type gasdetector dat ingezet wordt voor het meten van Vluchtige Organische Stoffen (VOC/VOS) en typische gassen zoals alcohol, styreen, benzeen, tolueen, diesel en kerosine kan meten. Een PID kan zowel in draagbare toestellen als in stationair opgestelde meetinstrumenten toegepast worden. Een PID is een stabiele en gevoelige gasdetector.

In een PID detector wordt het te meten gas blootgesteld aan hoog energetische photonen, meestal in het UV bereik. De moleculen in het gas verliezen door deze aanstraling tijdelijk een electron waardoor positief geladen ionen gevormd worden. Het gas wordt electrisch geladen en de ionen genereren een elektrische stroom. Deze stroom is het basis meetsignaal van de detector. Hoe hoger de concntratie van het gas, hoe groter de elektrische stroom zal zijn. Het basismeetsignaal wordt in de gasdetector versterkt en omgerekend naar een meetwaarde in ppm.

Dit maakt dat PID meters vaak worden gebruikt binnen de gasdetectie industrie. Een PID meter houdt voor u continue in de gaten of er VOC's en/of toxische gassen aanwezig zijn. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor het meten van dit soort vluchtige organische componenten. De PID meters kunnen zowel draagbaar als vaste toestellen zijn.

Bij vragen of bij meer gewenste informatie, neem gerust contact op met ons.

Back to top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok